storm sikre et birke træ samt et gran træ

storm sikring af stort birke træ. samt gran træ der stod tæt på hus og tagrende